MI ATI EN HET HARTSPIRAAL


Mi Ati staat voor mijn hart in het Surinaams, de taal van mijn geliefd geboorteland. Geboren uit een Surinaamse moeder en een Nederlandse vader, vond ik het mooi om ook aan mijn Surinaamse wortels uiting te geven.

Mi Ati, mijn hart in de Chinese geneeskunst de Shen, de plek waar de keizer zetelt en van waaruit ik manifesteer wat ik graag de wereld in wil brengen.

Ik heb de hartspiraal samen met mijn man gelegd in de branding van het Scheveningse strand in 2013 op een middag in september, toen de zon laag aan de hemel stond. De stenen had ik uit Schotland meegenomen met de intentie er iets mee te doen voor mijn nieuw op te zetten bedrijf.

Ik heb voor een oeroud symbool gekozen, het spiraal, omdat het ons bewust maakt van de cycli van levensritmes en hoe wij daar ongemerkt op natuurlijke wijze in kunnen meegaan. In de Chinese geneeskunst noemen wij dat ook wel, wu wei, op je gemak in verbinding vanuit het hart het leven aangaan.

Mijn hartspiraal geeft weer waar mijn bedrijf voor staat. De beweging naar binnen, de kern, geeft voor mij weer het inzetten van mijn vakkennis om mensen te ondersteunen en de beweging terug vanuit het midden is voor mij steeds reflecteren op mijn handelen om geleerde lessen te integreren.

De stenen staan symbool voor oude wijsheid, net als de oude wijsheden en rituelen die ik mag inzetten tijdens mijn behandelingen.

Het water staat voor de vrije beweging van levensenergie die er altijd wil zijn.

De zon het licht, de reflectie op het water geeft het licht weer wat ons allen mag omringen.

Meer weten over de behandelingen
of een afspraak maken?


Neem gerust contact op!
06-27481080 | info@miati.nl