Vanaf 1 januari 2019 gelden onderstaande tarieven.

Reflexzone therapie consulten en  acupunctuur  consulten

Intakebehandeling – 90 minuten-70 euro

Vervolgbehandelingen 60 minuten -55 euro

Kinderen 40 minuten-45 euro

Zhineng qigong privelessen:

60 minuten 25 euro inclusief BTW 6%

Na iedere behandeling krijgt u een nota, die u zelf bij uw zorgverzekering dient te declareren. U krijgt van mij, geheel conform de nieuwe regelgeving die geldt vanaf mei 2018 een privacyverklaring en behandelovereenkomst tijdens het eerste consult.

Vergoedingen:

De meeste zorgverzekeraars vergoeden reflexzonetherapie en acupunctuur, als u aanvullend verzekerd bent. Informeer bij uw verzekeraar hoe het geregeld is. U kunt ook www.lvnt.nl raadplegen, onder het kopje vergoed consulten.

Klachtenprocedure voor patienten

Uw behandelaar is aangesloten bij de RBCZ en geregistreerd bij de SCAG. Als u een klacht heeft over zaken omtrent de behandeling die u van Hendrika Johannes krijgt of kreeg, dan is het fijn als u dit kenbaar maakt aan haar, om zo gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan is er de mogelijkheid om via haar beroepsvereniging de LVNT, in contact te komen met een onafhankelijk klachtenfunktionaris. Die zal proberen om tot een bevredigende oplossing te komen. Komt u er dan nog niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Zie hierover meer op www.lvnt.nl